Make your own free website on Tripod.com
http://www.pengawa§mkt.cjb.net/
.
Ucapan Pemangku Pengetua

JavaFILE

HOME | Ucapan Pemangku Pengetua | Organisasi (2002) | Pengurusan Cemerlang | Senarai Pengawas (2002) | Dasar dan Perancangan | Aktiviti / Takwim (2001-2002) | Album (2002)

Encik Mohd Zan b. Mohd Suan
Pemangku Pengetua SMK Temerloh, Pahang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh...
Alhamdulillah, dengan limpah kurnia-Nya, SMKT mengorak langkah setapak lagi ke arah pembangunan sebagaimana yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Negara. Pembinaan laman web pengawas SMKT ini merupakan satu usaha pelajar yang amat membanggakan. Oleh itu, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih di atas usaha pengawas-pengawas yang terlibat. Saya berdoa moga-moga usaha yang sebegini akan berterusan. Insya-Allah, matlamat kita ke arah perkongsian ilmu dalam era globalisasi ini akan menjadi kenyataan yang membanggakan. Selamat maju jaya. Terima kasih.

 
 
 

HOME | Ucapan Pemangku Pengetua | Organisasi (2002) | Pengurusan Cemerlang | Senarai Pengawas (2002) | Dasar dan Perancangan | Aktiviti / Takwim (2001-2002) | Album (2002)