Make your own free website on Tripod.com
http://www.pengawa§mkt.cjb.net/
.
Pengurusan Dan Pembangunan Badan Pengawas SMK Temerloh [3]

JavaFILE

HOME | Ucapan Pemangku Pengetua | Organisasi (2002) | Pengurusan Cemerlang | Senarai Pengawas (2002) | Dasar dan Perancangan | Aktiviti / Takwim (2001-2002) | Album (2002)

2

BIL FOKUS PROGRAM TINDAKAN
2 Badan Pengawas yang berkesan

a)     Pembinaan kerangka struktur kerja pengawas

b)     Pembinaan kerangka hubungan kemanusiaan

c)     Carta aliran penyelesaian kes disiplin

d)  Doing things right and doing right things

 

 1. Badan Disiplin dan Pengawas

3 Pengawas yang berwibawa

a)     Kursus Motivasi Pemimpin Muda

b)     Pembinaan personaliti Role Model

c)     Sistem sokongan dalam tugasan

d)  Konsep Kaizen

 

 1. Badan Disiplin Dan Pengawas

 2. Unit Bimbingan dan Kaunseling

 3. Mentor

4 Bidang tugas yang relevan

a)     Empowerment

b)     Agihan bidang tugas dan kuasa

c)     Pembahagian masa antara tugas dan pelajaran

d)  Konsep Kaizen

 1. Pentadbir

 2. Badan Disiplin dan Pengawas

5 Sistem penilaian prestasi pengawas

a)     Laporan Nilaian Prestasi Pengawas

b)     Laporan Kemajuan Akademik Pengawas

c)   Sistem gred dalam pensijilan pengawas

 

 1. Pentadbir

 2. Badan Disiplin dan Pengawas

 3. Kaunselor

6 Pembinaan Infrastruktur sokongan pengawas

a)     Bilik Gerakan Pengawas rehat dan belajar

b)     Kemudahan komputer untuk pengawas

c)   Bimbingan Kemahiran Belajar

 

 1. Pentadbir

 2. PIBG

 3. Badan Disiplin dan Pengawas

 4. Unit Bimbingan dan Kaunseling

7 Pembinaan sistem Pemantauan dan Kawalan Kerja yang berkesan

a)     Mesyuarat bulanan

b)     Laporan Kerja Mingguan

c)     Surat tunjuk sebab

d)     Sistem sokongan guru kumpulan

e)   Konsep Kaizen

 

 1. Badan Disiplin dan Pengawas

8 Pembinaan Hubungan luar

a)     Laman Web
Pengawas SMKT

b)     Buletin ETIKA

c)     Pertukaran lawatan

d)   Majlis Keraian

e)   Kerja amal

 

 1. Badan Disiplin dan Pengawas

 
 
 
Page >> 123 | 4 | 5

HOME | Ucapan Pemangku Pengetua | Organisasi (2002) | Pengurusan Cemerlang | Senarai Pengawas (2002) | Dasar dan Perancangan | Aktiviti / Takwim (2001-2002) | Album (2002)